ESA VIRKKULA

R E S E A R C H E R

 

 

 

 

P E E R  R E V I E W E D   A R T I C L E S in English

Virkkula, E. 2020. Evaluating motivational characteristics in vocational music education within the perspective of self-determination theory. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12 (14).

Link to the article.

Virkkula, E. 2020. Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education. European Journal of Teacher Education. Link to the article

Virkkula, E. & Nissilä, S-P. 2017. Towards Professionalism in Music: Self-assessed learning strategies of conservatory music students. CEPS-journal, 7 (3): 113–133. Center for Educational Policy Studies. Link to the article

Virkkula, E., & Kunwar, J. 2017. Guiding music students during workshop-based on-the-job learning. Journal of Vocational Education and Training, 68 (2): 266-281. Taylor & Francis. Link to the abstract.

  

Virkkula, E. 2016. Informal in formal: The relationship of informal and formal learning in popular and jazz music master workshops in conservatoires. International Journal of Music Education, 34 (2): 171–185. SAGE Journals. Link to the article.

 

Virkkula, E. 2016. Communities of Practice in the Conservatory: Learning with a professional musician.

British Journal of Music Education, 33 (1): 27-42. Cambridge University Journals. Link to the article

 

Nissilä, S-P., & Virkkula, E. 2015. Problem Solution Processes of Musicians and Engineers: What do their approaches look like? Journal of Problem Based

Learning in Higher Education, 3 (1): 96–115. Aalborg University. Link to the article

Virkkula, E., & Nissilä, S-P. 2014. In-service Teachers’ Learning Through Integrating Theory and Practice. SAGE Open Journal, 4 (4): 1–8.

Link to the article.

 

Virkkula, E. 2012. Advantages and implementation of project learning in the vocational education of musicians. In I. Zogla & L. Rutka (Eds.) Teachers' Life Cycle From Initial Teacher Education to Experienced Professional. Brussels, Association for Teacher Education in Europe: 648–658.
 

Pietilä, M., & Virkkula, E. 2011. Integrating Theory and Practice According to PBL-based Project Designs in Secondary Vocational Education of Engineering and Music. In J. Davies, E. de Graaff, & A. Kolmos (Eds.) PBL Across The Disciplines: Research Into Best Practice. Aalborg University: 53–66.

 

P E E R  R E V I E W E D   A R T I C L E S in Finnish

Rönkkönen, K., Hannula, H., Vainio, V., Heinilä, H., Vilppola, J., Lehtonen, H., Virkkula, E., Tenno, T., Hannula, K. & Langén, A. 2019. Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa​. HAMK Unlimited Journal. 

 

Hannula, H., Virkkula, E., Vilppola, J., Tenno, T., & Heinilä, H. 2019. Henkilökohtaistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. HAMK Unlimited Journal.

Virkkula, E. 2014. Työpajatyöskentely informaalin oppimisen muotona musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (3): 8-21. Linkki artikkeliin.

D O C T O R A L   D I S S E R T A T I O N

 

Virkkula, E. 2014. ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on

paras tapa oppia” - Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa.

[”Playing with the professional musician is the best way to learn” – Workshop based on-the-job learning in vocational education of musicians.]

University of Oulu, Finland.

 

Dissertation (w / English abstract)

 

 

M A S T E R ' S   T H E S I S

 

Virkkula, E. 2000. Musiikki brechtiläisessä teatterissa, tarkasteltuna näytelmän Äiti Peloton ja hänen lapsensa kautta. [Music in Brechtian Theatre - Examined Through the play Mother Courage and her Children.]
University of Oulu

 

 

P O P U L A R   A R T I C L E S

Virkkula, E. 2021. Mikä meitä motivoi eli kuinka opettaja edistää oppimismotivaation kasvua? OAMK ePooki asiantuntijablogi. 

Virkkula, E. 2019. Arviointia, arvostelua vai arvausta osa I: miten toteutetaan opiskelija-arvioinnin kokonaisuus? OAMK ePooki asiantuntijablogi. 

 

Virkkula, E. 2019. Arviointia, arvostelua vai arvausta osa II: millainen on hyvä osaamistavoite ja arviointikriteeri?

 

Virkkula, E. 2019. Arviointia, arvostelua vai arvausta osa III: millainen arviointi edistää oppimista? OAMK ePooki asiantuntijablogi. OAMK ePooki asiantuntijablogi. 

Pousi, J., Kuortti, K., Länsitie, J. & Virkkula, E. 2018. Competence, reflection and other mind bogglers. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56.

Virkkula, E. 2018. Tunnetta peliin - käytännön retoriikkaa opettajille. Oamkin asiantuntijablogi 12/2018. Linkki artikkeliin.

Virkkula, E. 2018. Oppimistyylit - pelkkää urbaanilegendaa. OAMKin asiantuntijablogi 1/2018. Linkki artikkeliin.

Virkkula, E., ym. 2018. Ohjaavaa palautetta ja autenttista arviointia. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin 

Virkkula, E., Karjalainen, A. & Tenno, T. 2018. Osaamisperusteinen koulutus: uutta vai paluuta vanhaan? Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Virkkula, E., Happo, I. & Erkkilä, R. 2018. Opiskelijoiden vertaileminen arvioinnissa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Virkkula, E., ym. 2018. Osaaminen ratkaisee. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Virkkula, E., ym. 2018. Osaamisperusteisuudet. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Karjalainen, A., Korento, K., Pousi, J., Virkkula, E. & Kuortti, K. 2018. Rekonstruktiivista pedagogiikkaa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. 

Koukkari, M., Kepanen, P., Nissilä, S-P., Korkala, H., Laajala, T., Lehtelä, P-L., Paaso, A. & Virkkula, E. 2018. Osaamisen opettajien yhteistyö. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. 

Maakuntien bändit myös maailmalle.
Suomen Kuvalehti 41/2004.

 

Musiikki luovan talouden osaksi

- mm. Kaleva, Lapin Kansa, Keski-Pohjanmaa, Jazz Rytmit 6/2004, Muusikko 9/2004

 

Koulutusta kehitetään, mutta muuttuuko opetus?

- Suomen Konservatorioliitto ry:n vuosijulkaisu 2001

 

 

S E L E C T E D  P R E S E N T A T I O N S

 

Virkkula, E. 2020. Osaamistavoitteiden merkitys osaamisperusteisissa opettajaopinnoissa.

- AMK-ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020. Arcada, Helsinki.

Virkkula, E. 2017. Itsearvioinnin vaikutus oppimiseen osaamisperusteisessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

- Kasvatustieteen päivät. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

- Annual FERA Conference on Education, University of Lapland, Rovaniemi

Virkkula, E. 2016. Using Self-Determination Theory to Show Motivational Characteristics in Conservatory Workshops.
- ECER Conference, European Educational Research Association. University College, Dublin.

Virkkula, E. 2015. Sociocultural On-the-job Learning in the Vocational Education of Musicians.
- ECER Conference, European Educational Research Association. Corvinus University, Budapest.

Virkkula, E. 2014. Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa.

- Kasvatustieteen päivät. Oulun yliopisto, Oulu.
- Annual FERA Conference on Education, University of Oulu

 

Virkkula, E. & Pietilä, M. 2014. Work life periods supporting professional development of in-service vocational teachers.
- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. University of Minho - Braga, Portugal.

 

Virkkula, E. 2014. Learning-at-work periods supporting competence diversity development of in-service teachers

- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. The Eötvös Loránd University - Budapest, Hungary

 

Virkkula, E. 2013. Informaali oppiminen muusikkokoulutuksessa.

- Kasvatustieteen päivät. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
- Annual FERA Conference on Education, University of Jyväskylä

 

Virkkula, E., & Nissilä, S-P. 2013. Informal within formal learning in vocational education.
- ECER Conference, European Educational Research Association. Bahçeşehir University, Istanbul.

 

Virkkula, E., Pietilä, M., & Nissilä, S-P. 2013. Scire, Sentire, Facere – Towards Intertwining Theory and Practice in Vocational Teachers' and Teacher Educators' Expertise.
- ISATT Conference. University of Gent, Belgium.

 

Virkkula, E. 2012. Work life periods in developing a teacher's vocational competence.
- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Coimbra University, Portugal.

 

Virkkula, E. 2011. Advantages and implementation of project learning in the vocational education of musicians.
- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Riga University, Latvia.