top of page

ESA VIRKKULA

R E S E A R C H E R

2024 -
Associate professor (Dosentti) at the University of Oulu

 

P E E R  R E V I E W E D   A R T I C L E S in English

Virkkula, E. 2023. 'If you can't describe it, we can't play it': professional conductors' verbal feedback in rehearsals. Studies in Continuing Education. Taylor & Francis. DOI:10.1080/0158037X.2023.2224231 Link to the article

Virkkula, E. 2022. Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education, European Journal of Teacher Education, 45 (2), 250–265. Link to the article

​Virkkula, E. 2020. Evaluating motivational characteristics in vocational music education within the perspective of self-determination theory. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12 (14).

Link to the article.

Virkkula, E. & Nissilä, S-P. 2017. Towards Professionalism in Music: Self-assessed learning strategies of conservatory music students. CEPS-journal, 7 (3): 113–133. Center for Educational Policy Studies. Link to the article

Virkkula, E., & Kunwar, J. 2017. Guiding music students during workshop-based on-the-job learning. Journal of Vocational Education and Training, 68 (2): 266-281. Taylor & Francis. Link to the abstract.

 

Virkkula, E. 2016. Informal in formal: The relationship of informal and formal learning in popular and jazz music master workshops in conservatoires. International Journal of Music Education, 34 (2): 171–185. SAGE Journals. Link to the article.

 

Virkkula, E. 2016. Communities of Practice in the Conservatory: Learning with a professional musician.

British Journal of Music Education, 33 (1): 27-42. Cambridge University Journals. Link to the article

 

Nissilä, S-P., & Virkkula, E. 2015. Problem Solution Processes of Musicians and Engineers: What do their approaches look like? Journal of Problem Based

Learning in Higher Education, 3 (1): 96–115. Aalborg University. Link to the article

Virkkula, E., & Nissilä, S-P. 2014. In-service Teachers’ Learning Through Integrating Theory and Practice. SAGE Open Journal, 4 (4): 1–8.

Link to the article.

 

Virkkula, E. 2012. Advantages and implementation of project learning in the vocational education of musicians. In I. Zogla & L. Rutka (Eds.) Teachers' Life Cycle From Initial Teacher Education to Experienced Professional. Brussels, Association for Teacher Education in Europe: 648–658.
 

Pietilä, M., & Virkkula, E. 2011. Integrating Theory and Practice According to PBL-based Project Designs in Secondary Vocational Education of Engineering and Music. In J. Davies, E. de Graaff, & A. Kolmos (Eds.) PBL Across The Disciplines: Research Into Best Practice. Aalborg University: 53–66.

 

P E E R  R E V I E W E D   A R T I C L E S in Finnish

Rönkkönen, K., Hannula, H., Vainio, V., Heinilä, H., Vilppola, J., Lehtonen, H., Virkkula, E., Tenno, T., Hannula, K. & Langén, A. 2019. Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa​. HAMK Unlimited Journal. 

 

Hannula, H., Virkkula, E., Vilppola, J., Tenno, T., & Heinilä, H. 2019. Henkilökohtaistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. HAMK Unlimited Journal.

Virkkula, E. 2014. Työpajatyöskentely informaalin oppimisen muotona musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (3): 8-21. Linkki artikkeliin.

D O C T O R A L   D I S S E R T A T I O N

 

Virkkula, E. 2014. ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on

paras tapa oppia” - Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa.

[”Playing with the professional musician is the best way to learn” – Workshop based on-the-job learning in vocational education of musicians.]

University of Oulu, Finland.

 

Dissertation (w / English abstract)

 

 

M A S T E R ' S   T H E S I S

 

Virkkula, E. 2000. Musiikki brechtiläisessä teatterissa, tarkasteltuna näytelmän Äiti Peloton ja hänen lapsensa kautta. [Music in Brechtian Theatre - Examined Through the play Mother Courage and her Children.]
University of Oulu

 

 

S E L E C T E D  P O P U L A R   A R T I C L E S

Virkkula, E. 2022. Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa. Osa I Koulutuksen tarkoitus. Oamk Journal.

Virkkula, E. 2022. Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa. Osa II Koulutuksen ydinosaamisesta osaamisprofiilin laadintaan. Oamk Journal.

 

Virkkula, E. 2022. Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa. Osa III Osaamisalueet ja -teemat. Oamk Journal.

Virkkula, E. 2021. Mikä meitä motivoi eli kuinka opettaja edistää oppimismotivaation kasvua? OAMK ePooki asiantuntijablogi. 

Virkkula, E. 2019. Arviointia, arvostelua vai arvausta osa I: miten toteutetaan opiskelija-arvioinnin kokonaisuus? OAMK ePooki asiantuntijablogi. 

 

Virkkula, E. 2019. Arviointia, arvostelua vai arvausta osa II: millainen on hyvä osaamistavoite ja arviointikriteeri?

 

Virkkula, E. 2019. Arviointia, arvostelua vai arvausta osa III: millainen arviointi edistää oppimista? OAMK ePooki asiantuntijablogi. OAMK ePooki asiantuntijablogi. 

Pousi, J., Kuortti, K., Länsitie, J. & Virkkula, E. 2018. Competence, reflection and other mind bogglers. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56.

Virkkula, E. 2018. Tunnetta peliin - käytännön retoriikkaa opettajille. Oamkin asiantuntijablogi 12/2018. Linkki artikkeliin.

Virkkula, E. 2018. Oppimistyylit - pelkkää urbaanilegendaa. OAMKin asiantuntijablogi 1/2018. Linkki artikkeliin.

Virkkula, E., ym. 2018. Ohjaavaa palautetta ja autenttista arviointia. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin 

Virkkula, E., Karjalainen, A. & Tenno, T. 2018. Osaamisperusteinen koulutus: uutta vai paluuta vanhaan? Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Virkkula, E., Happo, I. & Erkkilä, R. 2018. Opiskelijoiden vertaileminen arvioinnissa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Virkkula, E., ym. 2018. Osaaminen ratkaisee. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Virkkula, E., ym. 2018. Osaamisperusteisuudet. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Linkki artikkeliin

Karjalainen, A., Korento, K., Pousi, J., Virkkula, E. & Kuortti, K. 2018. Rekonstruktiivista pedagogiikkaa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. 

Koukkari, M., Kepanen, P., Nissilä, S-P., Korkala, H., Laajala, T., Lehtelä, P-L., Paaso, A. & Virkkula, E. 2018. Osaamisen opettajien yhteistyö. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. 

Maakuntien bändit myös maailmalle.
Suomen Kuvalehti 41/2004.

 

Musiikki luovan talouden osaksi

- mm. Kaleva, Lapin Kansa, Keski-Pohjanmaa, Jazz Rytmit 6/2004, Muusikko 9/2004

 

Koulutusta kehitetään, mutta muuttuuko opetus?

- Suomen Konservatorioliitto ry:n vuosijulkaisu 2001

 

 

S E L E C T E D  P R E S E N T A T I O N S

 

Virkkula, E. 2020. Osaamistavoitteiden merkitys osaamisperusteisissa opettajaopinnoissa.

- AMK-ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020. Arcada, Helsinki.

Virkkula, E. 2017. Itsearvioinnin vaikutus oppimiseen osaamisperusteisessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

- Kasvatustieteen päivät. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

- Annual FERA Conference on Education, University of Lapland, Rovaniemi

Virkkula, E. 2016. Using Self-Determination Theory to Show Motivational Characteristics in Conservatory Workshops.
- ECER Conference, European Educational Research Association. University College, Dublin.

Virkkula, E. 2015. Sociocultural On-the-job Learning in the Vocational Education of Musicians.
- ECER Conference, European Educational Research Association. Corvinus University, Budapest.

Virkkula, E. 2014. Työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa.

- Kasvatustieteen päivät. Oulun yliopisto, Oulu.
- Annual FERA Conference on Education, University of Oulu

 

Virkkula, E. & Pietilä, M. 2014. Work life periods supporting professional development of in-service vocational teachers.
- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. University of Minho - Braga, Portugal.

 

Virkkula, E. 2014. Learning-at-work periods supporting competence diversity development of in-service teachers

- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. The Eötvös Loránd University - Budapest, Hungary

 

Virkkula, E. 2013. Informaali oppiminen muusikkokoulutuksessa.

- Kasvatustieteen päivät. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
- Annual FERA Conference on Education, University of Jyväskylä

 

Virkkula, E., & Nissilä, S-P. 2013. Informal within formal learning in vocational education.
- ECER Conference, European Educational Research Association. Bahçeşehir University, Istanbul.

 

Virkkula, E., Pietilä, M., & Nissilä, S-P. 2013. Scire, Sentire, Facere – Towards Intertwining Theory and Practice in Vocational Teachers' and Teacher Educators' Expertise.
- ISATT Conference. University of Gent, Belgium.

 

Virkkula, E. 2012. Work life periods in developing a teacher's vocational competence.
- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Coimbra University, Portugal.

 

Virkkula, E. 2011. Advantages and implementation of project learning in the vocational education of musicians.
- ATEE Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Riga University, Latvia.

bottom of page